• Polski
  • English
  • Deutsch
HELPLINE

533 255 377

Language:
  • Polski
  • English
  • Deutsch

PROFESSIONAL TRUST

IN HIS FIELD

LASER CUTTING

TRUMPF GMBH

Cutting the latest laser fiber, the German company TRUMPF GMBH Fiber provides superior quality, repeatability and precision of cutting.

more

BENDING PRESS

CNC SAFAN DARLEY

Our bending presses servo electric SAFANDARLEY are 30% faster than for hydraulic presses!

more

CUTTING SHEAR

SAFAN DARLEY

Perfect cutting of sheet metal, with automatic selection of the slot and the cutting angle depending on the material type and thickness.

more

PAINTING

POWDER

The resulting paint, thanks to the powder coating, is resistant to corrosion, chemicals, heat and mechanical damage

more

WELDING TIG,MIG,MAG,MMA

TIG,MMA

Being aware of how important stage in the production of welding is, thanks to the ability of our staff provide you with MIG 131, MAG 135 and TIG 141

more

MILLING

A method of treating metal and plastic, using machining. With our vast experience, we are able to perform even complex orders.

more

TURNING

treatment most often used for the processing of external surfaces and internal components in the cut shape of solids of revolution, and more.

more

CUTTING TOOL

PROFILES

Cutting aluminum profiles with the possibility of deletion.

more

MILING

Permanent combining elements or devices made of metal or plastic

more

I PUSH PEM

The pins, bushings, nuts, thanks to semi-automatic press for pressing the fasteners.

more

FIND OUT MORE

ABOUT OUR COMPANY

The company El-Przem Przemysław Glapa is a company specializing in the machining of ferrous and nonferrous metals.

The company was founded in 2007 and since the beginning of its activity is engaged in providing services from single parts after a comprehensive documentation of the product by the customer or developed by us.

In Poland we cooperate with many companies that operate in manufacturing industries, among others: consumer electronics, transportation, medical equipment, bakery equipment and heating systems.
We work according to the standards ISO 9000: 2009

We do unusual orders, we guarantee timeliness and quality of the orders.

We have our own materials to make orders (material type indicates the client, standard types of plates available on the site, unusual that case we are – a certificate confirming the parameters of the used material made available on request)

OVER 9 YEARS OF OUR BUSINESS WE COMPLETED

ORDERS

INTERESTED?

THE GALLERY OF WORKS

HAVE A QUESTIONS?

WRITE TO US!

We invite you to contact our sales department or secretariat. We are at your disposal from Monday to Friday from 8 to 16.

El-Przem Spółka z o.o.
Nowe Dąbie 67B, 89-210 Łabiszyn

tel. + 48 533 255 377
tel. + 48 661 376 495
sekretariat@elprzem.pl,

handlowy@elprzem.pl,

laser@elprzem.pl

Show more

Fields marked * are mandatory!
x

Privacy policy

Uprzejmie informujemy, że:
a) El-Przem Spółka z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,

c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej

e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres prywatnosc@elprzem.pl lub pisemnej na adres El-Przem Spółka z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn
I understood