• Polski
  • English
  • Deutsch
HELPLINE

533 255 377

Language:
  • Polski
  • English
  • Deutsch

FROM THE BEGINNING OF

We STRIVE TO
EXCELLENCE

LED INDUSTRIAL LIGHT

WORD - WAREHOUSE

LED lamps by Form Light haves been designed in such a way as to provide the best quality of light at very long period of operation.

more

LED LAMPS

DECORATIVE

Uncompromising quality, original solutions are just some of the features of decorative lamps by Form Light. Create your own unique decorative lighting now!

more

PANELS

PHOTOVOLTAIC

Photovoltaic panels Company Hymon Energy are of the highest quality workmanship and a high level of reliability.

more

WIND TURBINES

AMPERIUS

Vertical wind turbines AMPERIUS are a German product. Thanks to the vertical axis of rotation, they reach their efficiency at low wind speeds.

more

FIND OUT MORE

ABOUT OUR COMPANY

About the company

The El-Przem Przemysław Glapa company created a brand of high quality LED lamps – Form Light in 2013.

LED lamps of the Form Light brand are characterised by high quality of performance. We use the light sources of reputable manufacturers, such as CREE, BRIGHTEK, CITIZEN, OSRAM. Housings are made of 100% aluminium, so that the heat is quickly dissipated to prevent overheating of the light points, what results in a very long product life.

Characteristics of the Form Light brand lamps.

#made of high quality materials – aluminium, polycarbonate, LEDs of reputable companies
#painted with Swiss IGP paints
#possibility to replace the light modules
#parameters adjusted to the customer’s needs
#lack of maintenance costs (replacement of light points, light bulbs)
#country of manufacturing – Poland
#lamps manufactured in accordance with the standards

OVER 9 YEARS OF OUR BUSINESS realized:

ORDERS

SEE WHAT PRODUCTS

WE OFFER

Line 3635

Line 5630

Industrial

Area

Street 12

Street 24

Cube

INTERESTED?

CHECK PRODUCT!

WANT TO KNOW MORE ABOUT CURRENT PRODUCTS IN OUR OFFER? DOWNLOAD PRODUCT
HOW DOES THE WARRANTY? DOWNLOAD DOCUMENT BELOW TO SEE DETAILS TERMS OF WARRANTY

YOU HAVE QUESTIONS?

WRITE TO US!

We invite you to contact our sales department or secretariat.
We are at your disposal from Monday to Friday from 8 to 16.

El-Przem Spółka z o.o.
Nowe Dąbie 67B, 89-210 Łabiszyn

tel. + 48 533 255 377
tel. + 48 661 376 495
sekretariat@elprzem.pl,
handlowy@elprzem.pl.

Show more

Fields marked * are mandatory!
x

Privacy policy

Uprzejmie informujemy, że:
a) El-Przem Spółka z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,

b) dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – wykorzystamy je dla przedstawienia oferty naszych produktów i usług bądź informacji o naszej działalności,

c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,

d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam odpowiedź na Pana/Pani zapytanie złożone za pośrednictwem stron internetowej

e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres prywatnosc@elprzem.pl lub pisemnej na adres El-Przem Spółka z o.o. Nowe Dąbie 67B 89-210 Łabiszyn
I understood